Psychoterapie Vám může pomoci např. v těchto situacích:

  • potřebujete pomoc a podporu v těžkém životním období
  • cítíte se nespokojeni ve svých vztazích
  • chtěli byste si více rozumět
  • nemáte s kým sdílet své nejistoty, úzkosti a problémy
  • zažíváte strach, pocit bezmoci, špatnou náladu, napětí, únavu
  • nevíte, jakým směrem vykročit
  • jste nespokojeni a nevíte proč
  • chcete rozvíjet svůj potenciál
  • hledáte smysl života
  • trpíte dlouhodobou duševní nemocí