Encounterová skupina

Jak si více věřit? Jak žít v naplněných vztazích? Jak prožívat radostný a zdravý život? To jsou otázky, na které lze nalézat odpovědi v rozhovorech vedených v encounterové skupině…

Encounterová skupina (z anglického slova encounter označujícího setkání) je specifická forma skupinové práce, zaměřená na osobnostní růst. Vychází z principů humanistické psychologie. Je místem, kde se setkávají lidé, kteří chtějí porozumět sami sobě, druhým lidem a vztahům, ve kterých žijí.

Děje se tak díky vzájemné interakci a komunikaci s druhými lidmi ve skupině. V reálných situacích mají účastníci možnost dozvědět se více o sobě, o svém fungování v životě a zejména ve vztazích. Mohou porozumět, proč se chovají určitým způsobem a přijít na motivy, které ovlivňují jejich rozhodování. V debatách mohou účastníci zkoumat, jak působí na druhé lidi a jaký může být jejich podíl v konfliktních situacích. Poznání, které si lidé odnášejí, mívá trvalý efekt, neboť jde o novou individuální zkušenost získanou prostřednictvím zážitku. Nehrají se zde žádné role ani umělé scénky.

Do skupiny může přijít kdokoli, kdo má chuť debatovat s lidmi a chce rozumět tomu, jak žije. I když účast ve skupině má obvykle léčivý efekt, nejedná se o terapeutickou skupinu a účast není vhodná pro lidi s psychiatrickou diagnózou.

Dění ve skupině není nijak strukturované, členové skupiny se sami rozhodují o čem budou hovořit a do jaké míry se do rozhovorů zapojí. Přínos ze skupinového zážitku je však efektivnější, když se účastník do skupinového dění aktivně vloží. Proces ve skupině ulehčují facilitátoři (muž a žena), kteří se snaží vytvořit bezpečnou atmosféru tím, že podporují otevřenou komunikaci.

Chcete se přidat?

Skupinová setkání probíhají vždy o víkendu v těchto časech:

pátek: 18:00 – 21:00, sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 9:00 – 12:00

Termíny setkání pro rok 2022: 18. – 20. 2., 22. – 24. 4., 2. – 4. 9., 4. – 6. 11.

Maximální počet účastníků ve skupině je 20.

Cena prvního setkání je 1500,- Kč (nezahrnuje ubytování a stravu).

Místo konání skupiny je Lednice, ul. Pekařská 75, 691 44, budova zdravotního střediska, 1. patro.

Na setkání s Vámi se těší facilitátoři skupiny – Jana a Milan Trčkovi

Přihláška


Please wait...