Ochrana osobních údajů / GDPR

Jste-li mým klientem nebo klientkou svěřujete mi své osobní údaje. Seznamte se prosím se zásadami a právy s tím souvisejícími.

1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje
Já, Jana Trčková, IČO 01096371, se sídlem Mikulovská 680, 691 44 Lednice, provozuji webovou stránku dostupnou na adrese https://www.psychoterapeut-breclav.cz/. Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat na adresu mého sídla, na emailovou adresu ja.trckova@gmail.com nebo směřovat na tel. +420720111712.

2. Rozsah, účel zpracování a kategorie osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém mi je poskytnete, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se mnou nebo které potřebuji k plnění zákonných povinností (vedení účetnictví). Zpracovávám následující kategorie osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, při účasti v INPP programu také citlivé údaje, tj. údaje o zdravotním stavu, s jejichž poskytnutím klient/ka vyjádřil souhlas v samostatném dokumentu
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Zpracování je prováděno v mé provozovně a sídle. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsem přijala technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zamezující jejich zneužití, poškození či zničení.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám
Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě, kromě mého poskytovatele účetních služeb, a to v rozsahu, v jakém je to nutné ke splnění zákonných povinností. Dále využívám služeb poskytovatele emailové služby Google a správce mé webové stránky, který splňuje zákonné podmínky ochrany osobních údajů.

5. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Máte právo na opravu osobních údajů, na jejich výmaz, ledaže zpracování ukládá jiný právní předpis, právo na omezení zpracování osobních dat. Máte také právo na přenositelnost dat k jinému správci.