O mně

Vzdělání

Vystudovala jsem sociální práci se zaměřením na psychoterapii a resocializaci (Bc.) na VŠSA v Bratislavě a psychoterapeutická studia v programu psychologie (Mgr.) na FSS MU v Brně. Od roku 2012 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Přístupu zaměřeném na člověka. Absolvovala jsem Roční kurz INPP terapie neuromotorické nezralosti, trénink sluchového zpracování BENAUDIRA, 5letou encounterovou skupinu a několik dalších kratších výcvikových programů (výcvik v telefonické krizové intervenci, pozitivní psychologie, aj.). 

JANA TRČKOVÁ - psychoterapeut

Praxe

Pracovat jsem začínala jako asistentka učitele na základní škole, další moje cesta vedla do firemního prostředí, kde jsem působila v oblasti managementu a personalistiky a získala mnoho zkušeností s prací s lidmi. Od roku 2014 působím ve své soukromé praxi, kde poskytuji klientům psychologické poradenství, psychoterapii a INPP diagnostiku a terapii neuromotorické nezralosti. Spolupracuji v Břeclavi s Domovem seniorů, Oblastní charitou, dále pak s Mendlovou univezitou a Probační a mediační službou. Angažuji se v Institutu psychoterapie a socioterapie, jehož jsem členkou a starám se o koordinaci INPP aktivit v ČR.

Jana Trčková

Jana Trčková